Monday, February 10, 2014

3 TANGGUNGJAWAB UTAMA SIPARTNER+
(Mengikut Buku Panduan Program Transformasi Daerah KPM)
                                                                                                                         
       1. Mengadakan lawatan bimbingan pengetua.
           Melawat sekolah untuk mengadakan pemerhatian sekolah dan bimbingan
           pengetua  ( secara satu-per-satu atau komuniti pembelajaran rakan sebaya)
           Sekolah Rendah -3            
           Sekolah Menengah- 4

       2. Melaksanakan program yang diliuluskan oleh pusat.
           Melatih pengetua tentang program yang diluluskan oleh pusat (cth. KSSR,
           KSSM,  SBA dan   LINUS.
           Sekolah Rendah-1.5
           Sekolah Menengah-0.5

      3. Penyelesaian masalah dan pemantauan.
          Melapor dan membantu dalam penyelesaian masalah-masalah dan isu-isu
          yang dihadapi oleh  pengetua.
          Sekolah Rendah-0.5
          Sekolah Menengah-0.5

No comments: